Понеделник, 26 Януари 2009 14:53    Array Печат Array
Улесняват достъпа на хора с увреждания до обществени сгради
Новини - България
45 проекта на обща стойност 21,4 млн. лв. са залегнали в инвестиционната програма на Министерството на държавната администрация и административната реформа. Проектите са с висока степен на готовност и могат да бъдат реализирани още през първата половина на годината.

На среща с министър-председателя Сергей Станишев, на която присъстваха председателите на бюджетната и икономическата комисии в парламента Йордан Цонев и Румен Овчаров и заместник-председателят на бюджетната комисия Милен Велчев, министър Николай Василев подчерта, че 95% от заложените средства ще останат в български производители, строители и доставчици.

Срещата се проведе в рамките на поредицата от дискусии на премиера с представители на министерствата по мерките в Плана на правителството за икономическа стабилност и напредък през 2009 г., целящ намаляване на последиците за България от световната финансова и икономическа криза. В Бюджет 2009 са заложени 5,6 млрд. лв. за капиталови разходи, които ще бъдат използвани за създаването на работни места, гарантиране на заетост и устойчивост на бизнеса и подкрепа на икономическия растеж на страната.

Инвестициите, които МДААР ще направи, са с основна цел подобряване обслужването на ГКПП-тата и улесняване на достъпа на хората с увреждания до обществените сгради.

В модернизирането на материалната база на входно-изходните пунктове на страната ще бъдат вложени 2,5 млн. лв. Те ще са за осигуряване на дизелови генератори, които да поддържат непрекъснато електрозахранването на ГКПП-тата, а по този начин и на работния процес там, за асфалтиране на ГКПП „Калотина" и за усъвършенстване на системата „Единен фиш", така че да се намали времето за преминаване през различните пунктове и да се подобри обслужването на гражданите.

3 млн. лв. са планирани за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания. С тях ще се изграждат рампи и други помощни съоръжения в 28-те областни администрации и изнесените звена на централната администрация.

Останалата част от средствата ще бъдат инвестирани за внедряване на системи за управление на опашките, електронно правителство, ремонти, хидро- и топлоизолации на административни сгради и за обучения. През последните четири години МДААР е организирало около 250 000 обучения, докато в периода 2001-2005 г. те са били под 21 000. Акцент през тази година ще бъде поставен върху придобиването на знания и умения, свързани с усвояването на средства по оперативните програми.

Срещите на министър-председателя Сергей Станишев с екипите на останалите министерства и ведомства ще продължат следващата седмица, след завръщането му от форума в Будапеща по газопровода „Набуко".