Четвъртък, 15 Ноември 2012 12:52    Array Печат Array
Как да започнем собствен бизнес?
Новини - Сливен
 Информационният център Европа Директно Сливен организира днес семинар за младежи и безработни относно възможностите, които ЕС предоставя за стартиране на собствен бизнес. Семинарът се провежда на 15 ноември (четвъртък) в заседателната зала на центъра от 11 до 15 ч.

Целта на събитието е младежи и безработни от Сливен и региона да бъдат запознати с европейските фондове и програми и възможностите, които те предоставят за финансиране на собствени бизнес идеи и проекти. Събитието включва и актуална информация относно писане на проекти и кандидатстване по покани за набиране на проектни предложения.

Младежи, безработни и млади професионалисти ще бъдат запознати с начините за написване и представяне на бизнесплан. На участниците ще бъдат раздадени полезни информационни материали по темата.