Четвъртък, 15 Ноември 2012 19:20    Array Печат Array
Милев: Общината е против утилизацията на боеприпаси в района
Новини - Сливен
 Симулация на кризисна ситуация в сложна зимна обстановка, криеща риск за населението, беше проведена днес по време на заседание на Общинския щаб за изпълнение на плана за защита на населението при бедствия и аварии. Целта й беше да прецени готовността на организациите  и институциите за адекватни, навременни и ефективни действия в случай на извънредна ситуация и бедствие.

По време на заседанието кметът на Сливен Кольо Милев заяви, че общината е против утилизацията на боеприпаси в района на Сливен и е дала отрицателното си становище на запитването на столична фирма.

„Мястото не е подходящо, тъй като е близо до града и летището. Наоколо има и много обработваема земя, фотоволтаици, а теренът е непосредствено до пътя Сливен-Ямбол", коментира Милев. Той посочи още, че общинското ръководство предлага летището за продажба, а има и идея за изграждането на мотописта зад него. Крайното решение обаче трябва да се вземе от Междуведомствена комисия, издаваща разрешителни за работа с опасни материали. „Надяваме се тя да се съобрази със становището ни", каза Милев.

На днешното заседание на кризисния щаб стана ясно още, че са почистени коритата на реките, водостоците, отводнителни шахти, уязвимите места, укрепване на подкопани подпорни стени и подсигуряване на други проблемни места.

„Общата картина за общината е, че всички институции и заведения са в готовност да реагират при възникнала сложна ситуация и бедствено положение", заяви инж. Снежана Кънева – главен експерт в отдел „Сигурност и управление при кризи и ОМП" в община Сливен.

Пресцентър на общината