Събота, 17 Ноември 2012 17:11    Array Печат Array
Заседание в Министерски съвет преди референдума
Новини - Сливен
 На 15 ноември от 16 часа в гранитната зала на Министерски съвет в столицата се състоя работно заседание на областните управители за провеждането на националния референдум на 27 януари 2013 година с формулировка на въпроса "Да развиваме ли ядрена енергетика  в Република България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?". Организатор на срещата беше главният секретар на Министерски съвет Росен Желязков, по чиято покана присъстваха всичките 28 областни управители и техни заместници, както и председателят на ЦИК – Красимира Медарова. Представено и обсъдено бе решение номер 8-НР от 13 ноември 2012 г. относно назначаването на районни избирателни комисии за произвеждане на национален
референдум на 27 януари 2013 година, който ще бъде и първият по рода си в историята ни. Във връзка с изпълнението на препоръките и указанията от съвещанието, днес областният управител на Сливен Марин Кавръков издаде заповед, с която определя технически екип на Областна администрация – Сливен, който ще отговаря за дейностите, свързани с произвеждането на референдума. С писмо до Веска Янева – началник отдел „Административна и регионална координация" към МС я информира, че членовете на техническия екип са : ръководител Кирил Аврамов – гл. секретар на ОА – Сливен, Гергана Джамбазова – директор „АКРРДС", Таня Бояджиева – директор „АПОФУС", Валя Радева – гл. юрисконсулт, Димитър Милков – гл. експерт ИО и Стела Стоянова – ст. счетоводител.
На 16 ноември 2012 г. областният управител изпрати по куриер покани за консултации за избор на членове на РИК до централите на следните политически партии и коалиции – ПП ГЕРБ, КБ, ПП ДПС, ПП Атака, СК и ПП НДСВ. Определеният ден за консултациите в рамките на установения от закона срок е 22 ноември / четвъртък/ от 10 часа в заседателната зала на Областна администрация – Сливен.