Вторник, 20 Ноември 2012 20:26    Array Печат Array
Извършват профилактични прегледи на ромски деца в Котел и Сливен
Новини - Сливен
сн.grada.bg сн.grada.bg От днес до 23 ноември в Котел и Сливен се провежда кампания за профилактични прегледи на деца от ромското население. Специално оборудван камион, с който пътуват педиатър и медицинска сестра, днес е разположен в Котел. На 21, 22 и 23 ноември екипът ще преглежда  в сливенския квартал „Надежда". Кампанията е по инициатива на народния представител от ГЕРБ-Перник Ирена Соколова и се провежда в 40 населени места в страната. Целта е да се подобри здравния статус на уязвимите групи, принадлежащи към етническите малцинства и подобряване на достъп до медицинска помощ в общността. Извършват се педиатрични или гинекологични прегледи чрез мобилни единици на Министерството на здравеопазването. Дейностите се реализират с помощта на здравните медиатори, регионалните здравни инспекции, гинеколози, педиатри, общопрактикуващи лекари. Инициативата е част от Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите (2012-2020). Старт на кампанията бе даден на 12 ноември в Перник от вицепремиера и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси Цветан Цветанов. Той посочи, че успехът на Националната стратегия за интегриране на ромите може да бъде постигнат само в партньорство с местната власт, законодателния орган, неправителствени и други партньорски организации.